Pamir is de naam van de hoogste berg in Afghanistan. Deze berg is een symbool van kracht. Vanaf de top kan de toeschouwer zich verlustigen aan een weids en spectaculair uitzicht. Een passende naam voor een organisatie die daadkracht nastreeft, blikverruimend wil zijn en mensen tot grote hoogten hoopt te kunnen brengen.

Stichting Pamir Noord Holland is een Afghaanse zelforganisatie welke in 1999 werd opgericht om de Afghaanse vluchtelingen die in verband met de burgeroorlog hun land hebben moeten ontvluchten de weg te wijzen in de Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren is het aantal Afghaanse vluchtelingen in Nederland aanzienlijk toegenomen. Veel van deze mensen hebben een moeilijk verleden achter de rug en proberen nu in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen.

Stichting Pamir Noord Holland is opgericht om participatie en integratie van hun leden in de Nederlandse samenleving te ondersteunen en bevorderen. Zij richt zich op alle Afghanen, ongeacht etnische afkomst en religieuze en politieke overtuigingen. Stichting Pamir Noord Holland is een neutrale organisatie gebaseerd op democratische waarden en principes. Zij wil Afghanen helpen hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden en hen te ondersteunen bij de problemen die zij daarin tegenkomen. De organisatie stelt zich tot doel om op te komen voor de belangen van Afghaanse vluchtelingen in Nederland en hen te ondersteunen in hun streven naar een volwaardige deelname in de Nederlandse samenleving, zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de eigen cultuur beleving en het gevoel van identiteit.

In het bijzonder besteden wij aandacht aan de positie van Afghaanse vrouwen en jongeren in Nederland. Afghaanse vrouwen bevinden zich vaak in een geïsoleerde positie binnen de samenleving. Zij hebben een kwetsbare positie doordat zij door de jarenlange oorlog een achterstand hebben opgelopen in hun maatschappelijke ontwikkeling. Het leven van vrouwen buitenshuis was in Afghanistan al zeer beperkt en waren niet in staat om te gaan studeren of werken. Wij vinden het dan ook van groot belang om extra aandacht te besteden aan hun maatschappelijke positie. Dit zelfde geldt in belangrijke mate ook voor jongeren. In dit alles speelt de opvoeding tussen twee culturen een centrale rol.

De doelstellingen worden vorm gegeven door:

  • Spreekuren
  • Voorlichtingsbijeenkomsten
  • Debatten over maatschappelijke onderwerpen
  • Lessen in de Nederlandse taal
  • Computer lessen
  • Specifieke projecten.